Reviews van klanten

Klanten over mij

Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik ben een civiel ingenieur en werk als projectmanager en business ontwikkelaar voor verschillende type opdrachtgevers. Te weten overheid, aannemers en industrie. In mijn rol als projectmanager en tendermanager zorg ik ook voor de business ontwikkeling en voor het binnenhalen van aanbestedingen. Door veranderingen in het speelveld zijn de dienstenopdrachten “design en construct” bij de aannemers terechtgekomen. Deze zijn nu opdrachtgevers geworden. Dat is een omkering van de vroegere gang van zaken, waarin de overheid de opdrachtgever was. Dit vraagt een omslag in de wijze waarop je vergadert en onderhandelt over een opdracht gezien de verschillende culturen en uitgangspunten bij een aannemersbedrijf en bij ingenieursbureau. Ook binnen aannemersbedrijven verschillen de culturen enorm, van meer familiair tot meer bureaucratisch. Ik merkte dat ik tijdens onderhandelingen mezelf niet was. Ik wilde tijdens de onderhandelingen graag meer mezelf zijn, meer zelfvertrouwen, en daarvoor wilde ik: - de achtergronden van mijn onderhandelstress, die ik ervaarde bij partijen die vanuit macht en soms destructief communiceerden, onderzoeken. Ik wilde tevens kijken hoe ik daar anders mee om zou kunnen gaan. - leren om de (non verbale) signalen vanuit de verschillende bedrijfsculturen van de ondernemers eerder op te pakken en daar adequaat mee om te gaan We zijn begonnen met het gewaarworden van mijn eigen lichaamssignalen als basis voor het leren gewaarworden van de signalen van de ander en als basis voor de vervolgstap: het onderzoeken van de achtergrond van mijn onderhandelstress. Vervolgens hebben we gekeken hoe ik anders met de situaties om kan gaan. Ook hebben we een krachtenveldanalyse van meerdere onderhandelingsgesprekken gedaan om meer inzicht te krijgen in de verschillende posities van de spelers in het krachtenveld en meer grip te krijgen op mijn eigen rol. Mijn ervaring met Hetty is heel positief. Hetty is een bijzonder fijn en integer mens om mee samen te werken. Op basis van de intake heeft Hetty een duidelijk plan van aanpak geformuleerd. Iets dat kenmerkend is voor Hetty. Aan de ene kant goed luisteren, goed analyseren en goed observeren en aan de andere kant het doel en de grote lijnen niet uit het oog verliezen. Regelmatig komt ze terug bij de kern van de hulpvraag en worden de opgedane ervaringen kort samengevat en in een breder kader gezet. Ze heeft de touwtjes strak in handen. Daarmee laat Hetty zien dat ze als professional ver boven de materie staat. Op haar terrein boezemt ze veel vertrouwen in. Ze lardeert oefeningen moeiteloos met theoretische kennis voor een goed fundament. Ze staat fier aan het roer van het coaching traject. Zowel de analytische fase en vervolgens het verbeterproces. Processen die ogenschijnlijk moeiteloos door elkaar lopen. Ben ik er wijzer van geworden? Een volmondig ja. Hetty’s sessies hebben mij meer inzicht en handvatten gegeven in verschillende onderhandelingssituaties. Meer inzicht tussen enerzijds voelen - “het onderbuik gevoel” - en anderzijds het beredeneren - “het verstand” - en hoe daar tussen te schakelen. Ik heb geleerd om daar meer bewust en gedoseerd mee om te gaan. Met name de combinatie van theorie en oefeningen hebben bij mij erg goed gewerkt. Hetty heeft mij geleerd de emotie “boos” een nieuwe plek te geven in mijn leven; zowel zakelijk als privé. Die kan ik nu goed ervaren en gedoseerd toepassen. Na 8 keer afgelopen jaar heb ik mijn doelen bereikt. Ik kijk uit naar komend jaar waarin ik Hetty 1 keer per kwartaal blijf ontmoeten voor mijn geestelijke voedsel.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Coaching is iets wat ik iedereen gun, zeker als je vastloopt in je werk. Na een management reorganisatie, waarin iedereen op zoek was naar wat er van hem/ haar verwacht werd, liep ik vast, ook al dacht ik zelf dat ik dit wel alleen op kon lossen. Op advies ben ik op zoek gegaan naar een coach. Hetty haar site sprak mij meteen aan door haar veelzijdigheid en het intakegesprek gaf meteen een goed gevoel. Tijdens het coachingtraject heeft Hetty verschillende werkvormen gebruikt. Deze werkvormen hebben mij inzicht gegeven in wie ik ben, met welk krachtenveld ik binnen mijn werk te maken heb en hoe ik hierop kan inspelen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik weer in mijn kracht ben gekomen en er meer rust is ontstaan binnen een dynamische werkomgeving. Hetty haar manier van werken is maatwerk in een plezierige, veilige en een prettige sfeer. Ze is respectvol, empathisch, heeft humor, het voelt goed, ze zet je in beweging en geeft energie. Een aanrader
Coaching
4,7 / 5 sterren - De afgelopen maanden heb ik een coachingstraject gevolgd bij Hetty. Dat is me erg goed bevallen. Hetty heeft mij in een aantal mooie sessies weer de kracht in mezelf laten inzien. Dat deed ze met verschillende manieren van werken, bijvoorbeeld opstellingen, gesprekken en lichaamswerk. Dat bracht bij mij een echte verandering teweeg op een dieper niveau. Ik heb veel aan de sessies gehad en merkte altijd direct verschil op mijn werk. Het is me, mede door de coaching van Hetty, gelukt de promotie te bereiken die ik wilde. De werkwijze van Hetty is zeer prettig en ze sloot goed aan bij mijn vraag. Ik kan haar zeer aanbevelen.
Coaching
4,7 / 4 sterren - In een periode waarin het zowel op het werk als privé erg druk en hectisch was heb ik een aantal coaching sessies van Hetty gehad. In een prettige en rustige omgeving hielp Hetty mij meer inzicht te krijgen in een aantal zaken. Dit heeft mij geholpen bij het maken van keuzes, stellen van prioriteiten en het loslaten van zaken. Haar manier van coaching heb ik als prettig, rustig en ondersteunend ervaren.
Coaching
4,7 / 4 sterren - Inmiddels al zo’n 15 jaar is Hetty Broeders mijn coach. Met haar verken ik regelmatig de wegen die ik loop, mijn obstakels, valkuilen en zoekpunten onderweg, zowel privé als werkgewijs. Het is keer op keer een prettige en energiegevende wandeling. Hetty helpt gericht om steeds mijn zoekvraag boven tafel te krijgen en focust daarop. Daarnaast beschikt ze over een breed scala aan interventies. Die variëteit is haar enorme kracht. In haar werkwijze ervaar ik een diep respect voor het leven èn voor mij als cliënt. En niet onbelangrijk: we hebben samen ook veel, relativerend, plezier. Mijn levensmotto is: ‘Wegen ontstaan als je gaat lopen’. Ik wandel graag door, met Hetty als coach. En deel graag, met ieder die het wil horen: ze is mijn topper in coaching en begeleiding!
Coaching
4,7 / 5 sterren - In een aantal zeer prettige ontmoetingen heeft Hetty me geleerd om adequaat om te gaan met onbekende situaties. Ik heb geleerd om mijn kwaliteiten productief in te zetten, waardoor mijn gesprekken aan kracht winnen en oplossingsgerichter worden. De coaching van Hetty is systemisch, oplossingsgericht, pro-actief en vindt plaats in een prettige sfeer.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Afgelopen jaren waren er veel spanningen in het krachtenveld van mijn werkomgeving als manager in de GGZ. Om de weg hierin te vinden en om mijn kracht goed te kunnen gebruiken, heb ik contact met Hetty Broeders opgenomen. Ik heb op verschillende manieren janse&broeders leren kennen, zoals door een organisatieopstelling, management- en teambegeleiding en personal coaching. Voor mij betekende de begeleiding, zien wat er invloed kan hebben, loslaten en energie vrij maken. Kernmerken voor de kwaliteit van begeleiding waren: snel zicht krijgen op complexe situaties, diepgang, ervaring en respect. Ik had niet verwacht hoe mijn eigen verbeterde balans doorwerkt en welke ontwikkeling ik neem. De coaching was doelgericht en verbindend tussen de grote systemen binnen mijn werk en mijn eigen persoonlijke ervaringen. Hetty Broeders heeft hierbij een groot spectrum van methodieken die zij passend kan inzetten. Haar humor, haar empathie en groot hart zorgden er voor dat ik snel in beweging kwam in mijn ontwikkeling.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Wat heb je bereikt met de coaching? Meer zicht op de achtergronden van mijn gedrag gekregen en daardoor tools gekregen om vanuit bewustwording mijn gedrag te veranderen. Daardoor ben ik nu meer bereikbaar voor medewerkers, transparanter in het contact en durf ik de regie te leggen bij de teams. Wat vond je (specifiek) van de werkwijze? Persoonlijk en indringend waardoor ik de door mijzelf opgeworpen obstakels niet uit de weg kon gaan. Respectvol in het omgaan met grenzen, maar ook confronterend. Wat vond je (specifiek) van mijn begeleiding? Prettig, uitnodigend, doortastend en veilig. Tevens ook resultaat gericht. Doen we de dingen die we hebben afgesproken.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb de coaching als prettig en ondersteunend ervaren. Ik heb meer over mijzelf geleerd, over mijn jeugd, welke invloed dit heeft op mijn manier van leven en werken. Ik vond met name de organisatieopstellingen verhelderend, waarbij de onderlinge verhoudingen in beeld werden gebracht. Ik kreeg van de gesprekken een boost van energie om dingen te willen veranderen in onze organisatie.
Coaching
4,7 / 4 sterren - Hoewel ik mijn werk altijd als inspirerend heb ervaren, was ik de afgelopen jaren altijd moe en het lukte mij niet om het rustiger aan te doen. Om deze reden heb ik contact gezocht met Hetty voor coaching. Samen met Hetty, middels gesprekken en lichaamswerk, hebben we de oorzaken van mijn vermoeidheid ontrafeld. Dit proces voelde als een reis die niet altijd gemakkelijk was. Hetty was hierbij als mijn gids en samen met haar respectvolle en ondersteunende begeleiding, heb ik deze reis af kunnen maken en sta ik nu steviger en energieker in mijn werk. Ik heb nieuwe inspiratie kunnen vinden in het werk dat ik al deed, en weet weer welke kant ik op wil groeien.
Coaching
4,7 / 4 sterren - Ik was(en ben) enthousiast over jouw aanpak waardoor ik mezelf beter leerde kennen Gaandeweg lukt het me steeds beter om dat te benutten. Zowel thuis als in het werk. Door mij te laten zien wat de effecten zijn van 'te veel ballen in de lucht houden', weet ik nu veel beter mijn prioriteiten te stellen en daar ook naar te handelen. Dat geeft rust en veel meer plezier in m'n bezigheden. M'n jongste zoon zei gisteravond nog: ‘Het is dit jaar veel fijner dan vorig jaar want toen waren we allemaal te negatief'
Coaching
4,7 / 5 sterren - Na 4 veranderingen in mijn werk in 4 jaar tijd waren mijn werkplezier, flexibiltiteit en competenties in het gedrang gekomen. Hetty stimuleerde me dringend doch vriendelijk om de coachtijd functioneel te gebruiken. Ze nodigde me uit om mijn aandacht op hoofdzaken te richten i.p.v. te verzanden in bijzaken. Zij was zorgvuldig in afstand-nabijheid en respectvol en sensitief ten aanzien van mijn grenzen. Dit gaf veiligheid en vertrouwen Door haar sturing op eigen verantwoordelijkheid en begrenzing, ben ik weer op eigen benen gaan staan. Ze heeft me geholpen om zicht te krijgen op mijn knelpunten en regie te nemen. Ik ben mijn competenties helder gaan zien, waardoor ik een keuze kon maken voor een vervolg werktraject, wat goed bij mij en mijn professionele ontwikkeling past'
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb met Hetty gewerkt tijdens een congres, waar ik moderator was bij haar workshop. Ik had vanaf het begin een open en direct contact met haar. Hetty was zeer toegankelijk en open voor ideeën waardoor we al snel in co-creatie kwamen tot een programma. Ze schuwt het experiment niet, waarmee er leerzame momenten kunnen ontstaan, zowel in de voorbereiding als ter plekke in de workshop. Daarbij is ze helder in haar wensen en mogelijkheden en neemt ze de leiding die past bij haar rol en wat er nodig is in het moment. Ze laat ook ruimte voor anderen en dingen die kunnen ontstaan ter plekke. Ze stemt daar steeds op af waardoor er balans blijft. Hetty is professioneel en baseert zich op kennis, kunde en gebruikt tevens haar heldere intuïtie. Mooie combinatie!
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb met Hetty gewerkt tijdens een congres, waar ik moderator was bij haar workshop. Ik had vanaf het begin een open en direct contact met haar. Hetty was zeer toegankelijk en open voor ideeën waardoor we al snel in co-creatie kwamen tot een programma. Ze schuwt het experiment niet, waarmee er leerzame momenten kunnen ontstaan, zowel in de voorbereiding als ter plekke in de workshop. Daarbij is ze helder in haar wensen en mogelijkheden en neemt ze de leiding die past bij haar rol en wat er nodig is in het moment. Ze laat ook ruimte voor anderen en dingen die kunnen ontstaan ter plekke. Ze stemt daar steeds op af waardoor er balans blijft. Hetty is professioneel en baseert zich op kennis, kunde en gebruikt tevens haar heldere intuïtie. Mooie combinatie!
Coaching
4,7 / 4 sterren - Ik volgde twee workshops familieopstellingen bij Hetty. Daardoor ben ik mij beter bewust van de dynamieken van mijn familie en mijzelf, die mij ongemerkt dwars zaten. Dat gaf me 'lucht'. Hetty doet het geweldig: zorgvuldig, doortastend, geduldig, creatief, vakkundig en dichtbij. Jeroen van der Zijde, organisatieadviseur, trainer en coach
Coaching
4,7 / 5 sterren - Hetty heb ik vele malen aan het werk gezien als opstellingen begeleider. Haar integriteit, grote deskundigheid en warme invoelende persoonlijkheid maakten keer op keer indruk op mij. Of ik nu mijn eigen opstelling deed of als representant weer werd uitgenodigd. Elke keer weer werd in een opstelling duidelijk waar het in essentie om gaat. Ik beveel Hetty daarom van harte aan, aan een ieder die op een wezenlijke manier echt met zichzelf aan de slag wil. Henriette Doosje
Coaching
4,7 / 5 sterren - Hetty Broeders ken ik als een krachtige en tevens zachte persoonlijkheid die weet waar ze het over heeft, een collega en vakvrouw op het gebied van Coaching en Craniosacraalbehandelingen. Met Hetty heb ik samen een aantal zogenaamde 4-hands behandelingen gedaan en ervaren hoe mooi en effectief samenwerking kan zijn op dit niveau, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten. Daarnaast is zij zeer ervaren in Familieopstellingen. Zelf ben ik regelmatig representant in een opstelling. Haar vakmanschap hierin en haar invoelend vermogen maken deze dagen steeds weer tot een onvergetelijke belevenis. Kortom, een mooi en veelzijdig mens!