Informatie over opstellingen

OPSTELLINGEN BIJ HETTY BROEDERS COACHING

Als tijdens het onderzoek van het familiesysteem of organisatiesysteem in de intake, of in een latere fase, blijkt dat er zich herhalende patronen, klachten, gedragingen zijn die mogelijk te maken kunnen hebben met onbewuste loyaliteiten naar het familiesysteem of naar mensen in de organisatie, dan is het zinvol om een opstelling te doen. Ook bij vragen over de toe te passen strategie in de organisatie, om helderheid te krijgen over jouw positie of over andere situaties binnen je organisatie, is een organisatieopstelling doeltreffend.
Afhankelijk van de vraag, kijk ik welke opstellingsvorm het beste past.

OPSTELLINGSVORMEN, ZOALS:

kan ik zowel in de coachingsituatie 1 op 1 toepassen als met behulp van uitgenodigde representanten in een privésetting organiseren.
Alleen de life integration proces opstelling doe ik bij voorkeur met representanten erbij.

IN DE COACHING KAN IK DE OPSTELLING BEGELEIDEN MET BEHULP VAN:

  • sjablonen, die dan als elementen van de opstelling neergelegd worden in de ruimte.
  • mijn handen, die dan als elementen van de opstelling dienen
  • visualisatie
  • visualisatie tijdens lichaamsgerichte methodieken.

Het systemisch werk met behulp van opstellingen is een krachtige, snelle en zeer inzichtgevende methodiek die bijna altijd een impuls naar een oplossingsrichting geeft.