Loopbaancoaching & loopbaanontwikkeling

Verbeter je kwaliteiten en je loopbaan met loopbaancoaching

Je wilt latente of nieuwe kwalliteiten aanboren omdat je verder wilt in je loopbaan en/of nieuwe stappen wilt nemen. Je neemt je professionele ontwikkeling serieus en wil zo nu en dan een vergrootglas over je patronen leggen. Je wilt je regelmatig opschonen en zeker blijven van je koers om stevig en met plezier in je werk en leven te kunnen blijven staan.

Vragen die je kunt hebben:

 • Je hebt op diverse plekken en in verschillende functies gewerkt en wilt een nieuwe stap gaan maken maar weet niet wat het moet gaan worden. Verschillende ideeën spelen door je hoofd maar er zijn ook vele stemmen in jou die daar kritisch over zijn. Je blijft malen en komt niet tot een helder besluit.
 • Je bent al een tijdje ontevreden over je werk, je weet misschien niet wat er echt aan de hand is. In ieder geval geeft je werk je niet de vervulling die je eigenlijk wilt bereiken. Je wil weten wat er aan de hand is en op grond daarvan keuzes gaan maken.
 • Je functie vraagt een nieuwe uitdaging die consequenties heeft voor jouw woonplek en/of gezinsleven. Je wikt en weegt maar kan nog niet tot een eenduidig besluit komen. Graag wil je met vrede voor jezelf, je gezin en je loopbaan een beslissing gaan nemen.
 • Je merkt dat je vast zit in je werk en misschien eigenlijk wel een hele andere tak van sport had willen beoefenen. Allerlei overtuigingen belemmeren je in je keuze. Je wil graag verschillende opties onderzoeken alvorens een volgende stap te maken.
 • Je wilt weten wat jouw unieke talent is en op grond daarvan je loopbaankeuze(s) beter afstemmen. Wie ben jij in essentie en wat past bij jou om te doen?
 • Je wilt een nieuwe stap zetten in je werk, oude belemmeringen en patronen achter je laten en vol vertrouwen kunnen gaan voor het nieuwe.
 • Je weet je diepste verlangen of je wilt je diepste verlangen onderzoeken om vervolgens te kijken welke strategie nodig is om deze daadwerkelijk neer te kunnen gaan zetten.

RESULTAAT van loopbaancoaching

 • helderheid over ideeën en wensen
 • inzicht in belemmerende overtuigingen en gedrag
 • helderheid over wat er werkelijk speelt in je werk en je eigen verlangen
 • kennis over je unieke talent
 • weten wat je volgende stap is
 • weten op welke wijze je deze vorm gaat geven
 • inzicht in wat remmende invloeden zijn vanuit je (werk-) geschiedenis en wat je steunbronnen zijn om je nieuwe uitdaging aan te gaan
 • kennis over je diepste verlangen en hoe deze neer te gaan zetten
 • inzicht in de verschillende belangen van diverse partijen bij nieuwe keuzes, waardoor je weloverwogen een besluit kan nemen
 • met rust en vertrouwen je loopbaan een (nieuw) vervolg geven

A. JE GEDRAG veranderen

Je merkt dat collega’s je steeds aanspreken op een bepaald aspect van je gedrag. Je wil daar nu iets aan gaan doen. Je realiseert je dat je gedrag bij jezelf of bij anderen tot irritaties leidt en niet bereikt wat je eigenlijk zou willen. Je ziet dat je in de loop der jaren in dezelfde groef blijft steken. Je hebt er last van en wilt vooruit.

Je ziet dat je in bepaalde situaties steeds:

 • geïrriteerd raakt
 • gaat vechten
 • uit je kracht gaat
 • over je grenzen gaat
 • onzichtbaar wordt
 • geraakt bent
 • nerveus wordt
 • dwingend wordt
 • onbegrensd gedrag voor anderen vertoont
 • pijn in je buik krijgt of andere lichaamssensaties

En je wilt daar nu helderheid en verandering in!

RESULTAAT

 • inzicht in je gedrag en de achtergronden daarvan
 • oplossingsrichtingen voor ander gedrag
 • helderheid in triggers en de achtergrond daarvan
 • meer grip op voor jou gevoelige situaties
 • loskomen van pijnlijke/hinderlijke lichaamssignalen
 • ander, wenselijk gedrag in ontwikkeling brengen
 • nieuwe of latente kwaliteiten aanboren
 • je koers en wensen zijn zicht- en voelbaar
 • meer vertrouwen, plezier, zekerheid en vervulling in je werk

B. STEUN EN INZICHT krijgen

Je neemt je professionele ontwikkeling serieus en wilt zo nu en dan stilstaan bij jouw functioneren. Je wilt dat een blik van buitenaf meekijkt, feedback geeft, nieuwe zaken aandraagt en je begeleid naar nieuwe ervaringen en inzichten.

Je wilt ruimte creëren voor reflectie om:

 • rust en overzicht te houden
 • je zeker te voelen over de beslissingen die je hebt te nemen    en over de uitvoering daarvan
 • je strategie te bepalen
 • op nieuwe ideeën en oplossingen te komen
 • steun te ervaren

RESULTAAT

 • zekerheid over je koers
 • stevig, met plezier in je werk en leven staan.
 • bevestigd en gesteund voelen
 • nieuwe ideeën, inzichten, oplossingen
 • helderheid over je strategie
 • meer zicht op eigen functioneren en de impact daarvan

C. HET KRACHTENVELD WAARIN JE OPEREERT

Een krachtenveld  ontstaat als er belangen en loyaliteiten tegelijkertijd spelen waardoor er gebeurtenissen en gedragingen ontstaan die afsturen van datgene wat eenieder eigenlijk ten diepste wil bereiken.

 • Je  hebt een verantwoordelijke functie en heb te maken met een  pittig krachtenveld  dat je elke keer weer meeneemt en energie kost. Je wilt wel anders maar weet niet hoe.
 • Je hebt te maken met een ingewikkelde werksituatie waarin diverse teams, partijen of collega’s  samen komen. Je raakt het overzicht in de hoeveelheid kwijt. Raakt onzeker over de te nemen stappen.
 • Er zijn vele veranderingen gaande en je wilt helderheid in je strategie zodat de opeenvolging en afstemming klopt.
 • Er vinden regelmatig incidenten plaats en je wilt weten wat er gaande is maar kan de vinger er niet opleggen.
 • Je voelt je ontevreden in je werk, raakt regelmatig gefrustreerd en wilt weten wat er gaande is.
 • Er spelen diverse zaken in je organisatie of team waar je geen helderheid in en grip op kan krijgen.
 • Als directeur/manager wil je doelen bereiken die op één of andere manier maar niet lukken. Je wilt zicht krijgen op wat er speelt en wat je eigen rol in je aansturing is.

 RESULTAAT

 • zicht op wat er daadwerkelijk speelt onder de oppervlakte
 • inzicht in de achtergrond van niet functionele patronen , gedragingen en gebeurtenissen
 • helderheid in het krachtenveld en je eigen positie daarbinnen
 • zicht op oplossingrichtingen
 • weten hoe je tegen kan sturen
 • heldere strategie