Privacy

Privacyverklaring Hetty Broeders Coaching

Hetty Broeders Coaching is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of start met een coachingtraject, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hetty Broeders Coaching.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Hetty Broeders Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hetty Broeders Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van derden als een offerte naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, voor en achternaam van degene die de afhandeling van de offerte verzorgt, functie en mailadres
 • Gegevens van derden als de factuur naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, de afdeling of voor en achternaam van degene die de afhandeling van de factuur verzorgt, functie, bedrijfsadres en mailadres
 • Gegevens van derden t.b.v. het opstellen van de factuur als deze naar een bedrijf/organisatie gezonden moet worden: naam organisatie/bedrijf, afdeling of voor en achternaam van degene die de afhandeling van de factuur verzorgt, functie, bedrijfsadres en mailadres en soms een kostenplaats (of anderszins) waaronder de factuur gedeclareerd dient te worden
 • Alleen wanneer u dit wilt, een review door u zelf geschreven om op de website te plaatsten

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, verwerkt bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw personal coaching of loopbaancoachingtraject. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier tijdens de intake.

Waarom we gegevens nodig hebben
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om u geboden diensten van de best mogelijke kwaliteit te kunnen leveren en de door u beoogde doelen te kunnen bereiken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Via een offerte uw werkgever te kunnen informeren, altijd na uw inzage en uw toestemming daartoe, over het gevraagde traject
 • Het afhandelen van de betaling door uw werkgever en/of de door hen bevoegde instantie

Hoe lang we gegevens bewaren
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders,

zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 3 jaar mits u anders aangeeft.

Delen met anderen
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven, die in opdracht van ons gegevens verwerken voor de boekhouding, marketing, websitebeheer en hosting van de website, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, gebruikt  functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, anders dan de geschreven aantekeningen van uw traject, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hetty@jansebroeders.nl. Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hetty@jansebroeders.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Hetty Broeders Coaching, vallend binnen het bedrijf janse&broeders, kunt u ons als volgt bereiken:

Hetty Broeders

06-18882087

hetty@jansebroeders.nl