Meer resultaat bij een coach die niet alleen praat (2)

Meer resultaat bij een coach die niet alleen praat (2)

De impact van familiedynamieken op je werk

Praten alleen helpt onvoldoende tot verandering
Praten alleen is veelal niet voldoende om tot essentiële inzichten en gedragsveranderingen te komen. In mijn vorige blog heb ik beschreven dat achter de sluiers van de taal, de waarheid van het lichaam zich aandient. In je lichaamscellen zitten ervaringen en herinneringen opgeslagen die debet zijn aan huidig hinderlijk gedrag, lichamelijke klachten en storende overtuigingen. Ik kan je hierin begeleiden zodat je hiermee in contact kan komen zodat opgeslagen ervaringen van toen, je nu niet meer of minder zullen beperken in je werk en leven. Maar regelmatig is ook het werken via het lichaam alleen, niet voldoende en dienen er (nog) andere middelen ingezet te worden. In dit blog zal ik hier meer over vertellen.

Onbewuste, beperkende familiedynamieken
Onze autonomie wordt ingeperkt door familiedynamieken (onbewuste “bewegingen” die in een familie een balans willen herstellen). Wij hebben er geen weet van dat die ons beïnvloeden en op welke wijze ze ons besturen. Dat gaat geheel onbewust. En daar kom je ook met een lichaamsgerichte methode niet mee in contact als de coach de systemische kennis van familiedynamieken niet kent en toepast. Als ingrijpende ervaringen, en de daarbij horende gevoelens, en/of een familielid worden buitengesloten, dan zal iemand anders uit het familiesysteem, dat kan ook in de generatie(s) erna, er onbewust voor gaan zorgen dat dit of de buitengeslotene weer een plek gaat krijgen. Want iedereen verdient een plek binnen de familie en ingrijpende gebeurtenissen en gevoelens dienen erkend te worden. In elke familie gebeuren dit soort zaken. Stel: moeder had een broertje wat vlak na zijn geboorte overleden is, oma en opa hadden er zoveel pijn en verdriet van, dat ze de gebeurtenis en daarmee het kindje liever wegstopten zodat ze niet aan dit verdriet herinnerd werden. Dan kan iemand uit het gezin van oma en opa maar ook een kind uit de volgende generatie, dit overleden kindje weer a.h.w. binnenhalen. Dat gebeurt door het vertonen van een bepaald gedrag of ziektesymptomen. Door middel van een familieopstelling* kan je helder krijgen wat er aan de hand is, kan je de belaste persoon ontlasten en het /de buitengeslotene alsnog een plek geven. Zo een familieopstelling kan ik ook gevisualiseerd integreren tijdens de lichaamsgerichte methode. Of ik werk in de coachsituatie met sjablonen/A4-tjes op de grond.

Invloed van je familie op je werk
Stel: je wilt een nieuwe stap zetten in je werk en je merkt dat je maar niet vooruit komt, je blijft bijvoorbeeld jaren bij dezelfde werkgever hangen ondanks je onvrede. Dan kan het zijn dat een familiedynamiek, bijvoorbeeld dat je enorm loyaal dient te zijn met je steun aan je familie ook als het niet meer goed voor jou is, als een elastiek nog aan je trekt. Of: je merkt dat je steeds vooruit geduwd wordt naar meer en groter in je bedrijf en je ervaart een soort onrust in je. Dan kan het zijn dat je iets aan het oplossen bent in de familiedynamiek, bijvoorbeeld je vaders faillissement van zijn bedrijf, wat echter niet gezond voor jou is.

Doe een familie-werkopstelling
Er zijn vele voorbeelden te geven waarin onaffe zaken in de familie onbewust op jouw bordje komen en daarmee je functioneren en carriére kunnen beïnvloeden. Als jij ook het idee hebt dat er iets bij jou en je werk speelt waar je de vinger niet op kan leggen, kom dan eens voor een familie-werkopstelling zodat we kunnen onderzoeken of een familiedynamiek jou in je werk belemmert. Praten alleen werkt dan niet! Wil je meer weten over mijn achtergrond als opsteller en welke opstellingen ik kan begeleiden? Kijk dan op: http://www.hettybroederscoaching.nl/personal-coaching-voor-professionals/systemische-opstellingen/

*Familieopstelling\organisatieopstelling: Een opstelling is een methode waarbij je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- en/of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt. De klant stelt samen met de begeleider vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Vervolgens kiest de klant mensen (zogenaamde representanten) uit de aanwezige deelnemers (tijdens een workshop; in de coaching gebruiken we sjablonen of A4-tjes als representanten) om een vader, een moeder etc. te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar, naar een innerlijk beeld dat de klant daarvan heeft. De begeleider begeleidt de opstelling tot er helderheid in de vraag en/of rust is gekomen. Een opstelling geeft diep inzicht en werkt langere tijd door. Het begeleiden vraagt veel ervaring en kennis.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.