Casussen personal coaching

COACHINGS CASUSSEN HETTY BROEDERS

Onderstaand vind je een aantal coachings casussen die hebben plaatsgevonden bij Hetty Broeders coaching. Om herkenning te voorkomen zijn namen veranderd en details weggelaten.


DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Pieter had last van piekeren en zo nu en dan een verstoorde nachtrust. Hij wilde de zorg om zijn werk kunnen begrenzen en zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel in gepaste proportie terugbrengen.

In een analyse bleek dat hij veel te veel taken op zijn bordje had liggen in de daarvoor beschikbare tijd. Met de komende projecten, zou het aantal taken nog toenemen zonder dat daarvoor extra tijd beschikbaar zou zijn. Door dit in kaart te brengen, zag hij welke taken hij moest delegeren, voor welke projecten hij extra steun aan zou moeten vragen en hoeveel uur hij in zijn eigen agenda leeg zou moeten gaan plannen.  Tijd, om zichzelf ruimte te gunnen om van de ene situatie in de ander te gaan, omschakeltijd. Tijd voor onverwachte zaken of tijd voor bezinning. Hij begaf zich nu van de ene activiteit in de andere, en deze waren zeer talrijk en divers, zonder enig rustmoment. De weken erna heeft hij alle acties meteen opgepakt en uitgevoerd. Dit gaf verlichting.

Pieter kreeg gaandeweg helder dat hij naast een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zeer bescheiden was, de neiging had alles alleen te moeten kunnen. Uit angst dat anderen vonden dat hij zijn werk niet goed deed, vroeg hij te laat hulp van collega’s. Op navraag bleek dat deze collega’s hem juist waardeerden om zijn van manier van zijn en werken en hem zeer capabel achtten.

Onderzoek naar de diepere achtergrond van dit gedrag en deze belevingen, gaf duidelijk inzicht in een stuk levensgeschiedenis. In de huidige situatie bleken gedrag en overtuigingen een vervormde oplossing te zijn die niet klopten bij de dagelijkse realiteit.

Pieter nam zich voor om voortaan eerder met zijn collega’s zijn vragen en twijfels te delen als hij tegen zaken aan zou lopen.
Tot slot hebben we nog een kwaliteitenanalyse gemaakt. Achter de vriendelijke en bescheiden uitstraling, bleek een vakman te zitten met ongelofelijk veel professionele kwaliteiten. Deze oogst zou hij voorlopig een plaats aan de muur geven om zichzelf daar elke dag aan te helpen herinneren.

Na 5 contacten heeft Pieter zijn doel bereikt. Hij voelt zich rustiger en meer ontspannen.


PSYCHIATER & CIRCUITMANAGER GGZ

In complexe werksituaties en als projectleidster, wilde Monica meer in haar kracht  en positie blijven staan.

Door middel van diverse opstellingensvormen hebben we onderzocht wat de organisatie dynamieken waren. Dit gaf haar helder zicht op haar eigen positie en handelen binnen het krachtenveld waarin zij opereerde van waaruit zij nieuwe ideeën voor vervolgstappen kreeg.

Het project waar ze leiding aan gaf, heeft ze in een tijdlijn uiteengezet. Gedurende een paar sessies, verspreid over een aantal maanden, heeft ze de nieuw te nemen stappen onderzocht.  Welke mensen zijn daarbij betrokken, wat zijn de aanwezige dynamieken en welke keuzes zijn de meest passende.

Tijdens het coachtraject werd ze regelmatig geconfronteerd met een gevoel van wantrouwen jegens collega’s.
Met behulp van een lichaamsgerichte onderzoekende methodiek, kwam ze erachter dat dit wantrouwen al vroeg in haar jeugd een normale reactie was op bijzondere situaties uit haar gezin van herkomst. Het werd haar helder wat in haar werk dit gevoel uitlokte en hoe ze daarmee om zou kunnen gaan. Ook het gevoel van positie te verliezen, wilde ze op bovenstaande wijze onderzoeken.

Dit gaf het inzicht dat ze van haar beide ouders door haar hele leven heen weinig steun heeft ervaren. Ze ging ook zien waar dat mee te maken heeft gehad en dat zij daar geen verantwoordelijkheid in heeft gehad. Tevens hebben we gekeken hoe zij zichzelf (alsnog en in de toekomst) steun zou kunnen geven.

Gaandeweg begon Monica zich steviger te voelen en ging ze zich duidelijker opstellen in haar werk in de diverse rollen die ze had. Verder bleek er ook een vraag te liggen over het balans houden tussen haar privé situatie thuis en vrije tijdsbesteding en haar werk. Naast een analyse van de situatie om een helder overzicht te kunnen krijgen en andere keuzes en prioriteiten te kunnen stellen, is haar partner ook een paar keer meegekomen om de balans samen te herstellen.
Toen ze merkte dat er in haar gedrag en gevoel op het werk toch nog zaken uit haar familiegeschiedenis doorwerkten, besloot ze een familieopstelling te doen. Helder werd aan welk buitengesloten familielid ze verbonden was en wat het haar kostte. Deze onbewuste loyaliteit werd in de opstelling losgelaten. Dit gaf haar rust, ontspanning en vooral een meer samenvallen met zichzelf.

Tijdens het hele traject speelde af en toe de familiesituatie (van het gezin van herkomst) op en de energie die dat zo nu en dan koste.  Naast dat ze hierin duidelijke keuzes is gaan maken, heeft ze ook een opstelling met haar broer gedaan om het splitsende fenomeen tussen hen te onderzoeken en hun binding te herstellen.

Monica heeft door haar coachingstraject duidelijk gekregen wat de invloed van de context (organisatie, familie, gezin) op haar heeft gehad.  Ze heeft keuzes gemaakt en stappen gezet op alle terreinen. Ze kan zich beter profileren, voelt zich prettiger en staat steviger in haar werk. Dit heeft geresulteerd in een belangrijke keuze in haar loopbaan: ze is afdelingsmanager bij een andere GGZ instelling bij een specifieke behandelafdeling die qua inhoud en vernieuwende ontwikkeling goed bij haar past, ze geeft presentaties in binnen– en buitenland en volgt een internationale opleiding elders in Europa.

In dit coachingstraject werden zowel complexe werksituaties als familie- en gezinssituaties onderzocht om de oorspronkelijke startvraag te dienen.


DIRECTEUR BASIS ONDERWIJS

Hans kreeg steeds pijn in zijn buik als ouders met klachten op zijn kantoor kwamen. Hij had hier last van, het ondermijnde hem en wilde onderzoeken wat er aan de hand was.

Tijdens de intake kreeg Hans een doorvoeld inzicht van te bescheiden te zijn. Hiermee deed hij geen recht aan de reële situatie en zijn kwaliteiten. Dit bracht een eerste aanzet tot innerlijke beweging. In een vervolgsessie werd helder dat deze bescheidenheid was ontstaan uit loyaliteit naar zijn vader.

De diverse situaties waarin hij buikpijn kreeg, hebben we onderzocht. Omdat de pijn zich in zijn buik manifesteerde, ging Hans akkoord om dit ook met een lichaamsgerichte methodiek te onderzoeken. Al snel werd helder waarmee de pijn verbonden was, en vooral ook, wat er nodig was.

Hans was zijn contact met zijn natuurlijke wijsheid en intuïtie al lang geleden, door verschillende redenen, kwijtgeraakt. Het doorleefde inzicht hielp hem om het vertrouwen in zijn eigen wijsheid en oplossend vermogen in conflictueuze contacten te herstellen.

In 4 sessies heeft Hans zijn doel bereikt: hij heeft geen last meer van zijn buik, maakt gebruik van zijn innerlijke wijsheid, heeft zaken op een plezierige wijze met zijn vader besproken en voelt zich meer ontspannen in zijn werk.