Biografisch en systemisch onderzoek

Biografisch en systemisch onderzoek bij Hetty Broeders coaching

Meestal doe ik tijdens de intake, als het past bij de vraag, een biografisch en systemisch onderzoek.
Ik ga ervan uit dat de familie van herkomst en je levensgeschiedenis mede van invloed zijn op je huidige manier van zijn en functioneren.

Dat maakt dat ik vragen zal stellen over essentiële zaken, zoals je gezin van herkomst, scholing, gezondheid, werk, huidige leefsituatie, uit je levensloop die mede bepalend zijn geweest voor je vorming. De informatie hier uit geeft een begrijpelijk beeld van jou als persoon en veelal ook al inzicht in je vraag. Tegelijkertijd doe ik een systemisch onderzoek (onderzoek naar het familiesysteem over verschillende generaties) door vragen te stellen over bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen in de familiegeschiedenis.

Hierdoor kunnen onbewuste loyaliteiten naar familieleden of repeterende gebeurtenissen in kaart gebracht worden.De onbewuste loyaliteiten werken krachtig en belemmerend naar wat je daadwerkelijk zou kunnen of willen. Daarom vind ik dit altijd een belangrijk element in de intake.

Vaak onderzoek ik ook de ingrijpende en repeterende gebeurtenissen in de geschiedenis van de organisatie waarin je werkt. Dit geeft helderheid over de ontstane patronen in de organisatie en het krachtenveld waar je als professional mee te maken hebt.

De intake is daarom een heel belangrijke start omdat het veelal nieuwe inzichten genereert en een eerste beweging naar het resultaat in gang zet. Vaak onderschatten mensen vooraf de kracht van de intake als deze goed is gedaan. Het gaat niet om een oppervlakkige kennismaking, maar om een doorgronding van jouw vraag, wie jij bent en hoe je doet. Dit is bepalend voor de wijze waarop en hoe vaak we met elkaar aan de slag zullen gaan.