Intuïtieve en creatieve methoden

INTUÏTIEVE EN CREATIEVE METHODEN BIJ HETTY BROEDERS COACHING

“Verrassend, onomwonden en een nieuwe richting gevend”

Als het antwoord op je vraag eerder vanuit contact met je onderbewuste kennis gezocht moet worden, kan dat met behulp van intuïtieve middelen zoals het gebruik van geleide meditaties en visualisaties. Die kennis is vaak verrassend en onomwonden waardoor je nieuwe paden in kunt slaan. Het geeft een wending aan oude gedachten en ideeën die vast zitten in je manier van denken.

Hieraan kunnen creatieve middelen toegevoegd worden zoals tekenen, schilderen, maken van collages om het ook op een tastbare manier te bestendigen.

De creatieve middelen kunnen ook op zichzelf staand gebruikt worden voor intuïtief onderzoek van wensen of thema’s. Zelf gecreëerde beelden of plaatjes uit magazines ondersteunen de expressie van latente wensen en gevoelens. Op die wijze kunnen ze een nieuwe richting geven.