Reviews van klanten

Klanten over mij

Ik ben rustiger geworden, voel me minder gejaagd en ben meer tevreden over mijzelf.
5 / 5 sterren - Op mijn negenenveertigste ben ik voor mezelf begonnen en het bedrijf bestaat inmiddels acht jaar. We zijn dit jaar gegroeid naar 25 werknemers. Toch was ik vaak onrustig, kon ik moeilijk focus houden en vroeg ik me af wat een passende richting was voor mijzelf en mijn bedrijf. Met die vraag kwam ik bij Hetty. Haar manier van werken is rustig en gestructureerd en ik kon mijn verhaal goed bij haar kwijt. Twee keer hebben we een ‘opstelling’ gedaan waardoor bepaalde zaken me heel helder werden. Zaken waarvan ik me nooit eerder bewust was. De eerste opstelling hielp me voelen welke invloed de oorlog in Indië, waar mijn vader 3 jaar als dienstplichtig soldaat heeft gevochten, op mijn vaders leven heeft gehad. De vrienden die mijn vader achter liet in Indië en die hij zijn hele leven bij zich had in zijn stille gedachten, waren ook mijn vrienden, mijn gevallenen, geworden. De tweede opstelling hielp mij voelen welke invloed de geestesziekte van mijn Oma heeft gehad op het leven van mijn vader en daarmee ook op mijn leven. Bepaald ‘afgescheiden’ gedrag van mijn Opa ten opzichte van zijn ‘gekke’ schoonfamilie werd door mijn vader gekopieerd naar zijn schoonfamilie en dat heb ik zelf weer van mijn vader over genomen. Deze opstellingen waren belangrijk voor mij omdat ze me meer begrip gaven hoe deze familie dynamieken mijn leven van vandaag beïnvloeden. Daardoor ben ik rustiger geworden, voel ik me minder gejaagd en ben ik meer tevreden over mij zelf. Wat betreft mijn bedrijf heb ik besloten de focus te houden op de zaken die goed lopen en de groei op natuurlijke wijze te laten plaats vinden.
Hetty heeft me enorm geholpen met het kiezen van een richting.
5 / 5 sterren - Ik heb afgelopen jaar een mooi en intensief traject met Hetty doorlopen. Na 18 jaar voor dezelfde werkgever min of meer hetzelfde werk te hebben gedaan, was ik echt toe aan wat anders, helemaal na het moment van een organisatie- verandering. Hetty heeft me enorm geholpen met het kiezen van een richting zodat ik de stap kon zetten naar een nieuwe uitdaging. Ze analyseert heel goed en gaat snel naar de essentie. De sessies hadden echt diepgang met ook zo nu en dan een grap en een lach. Samen hebben we veel in kaart kunnen brengen en wat ik echt waardevol vind, zijn de bruikbare handvaten die ik heb gekregen op verschillende gebieden.
In mijn werk ben ik nu veel rustiger en ga veel beter om met situaties
4,7 / 5 sterren - Na lang tegen een heleboel frustraties te zijn aan gelopen in mijn werk als teammanager ging ik op zoek naar een assertiviteitstraIning, omdat ik dacht dat het daar aan lag. Ik kwam bij Hetty terecht en heb van haar veel meer over mijzelf geleerd dan ik dacht dat ik al wist. Zeker heb ik een stuk assertiviteit meegekregen, maar vooral een veel breder pakket in gedrag en houding die ik nu kan inzetten in allerlei situaties. Soms waren de sessies bijzonder frustrerend, maar wel heel duidelijk. Ik raad veel mensen aan die vastlopen om hulp te zoeken. Hetty laat je op een bijzonder manier in je waarde en zoekt samen met jou de wijze waarop jij de moeilijke situaties beter en fijner kan hanteren. In mijn werk ben ik nu veel rustiger en ga veel beter om met situaties waarin mensen een appél op mij doen.
Haar aanpak heeft mij echt geholpen om mijn burn out te accepteren en eruit te komen
4,9 / 5 sterren - Ik werkte al jaren als (senior) adviseur in de zakelijke dienstverlening. Ik liep vast in mijn functieprofiel, en ben daarom op zoek gegaan naar een coach die mij zou kunnen helpen om te gaan voldoen aan het gestelde profiel. Mijn werkgever had aangegeven dat het niet aan mijn inhoudelijke kennis lag, maar meer in de soft skills en contacten. Via Offerti had ik een uitvraag gedaan en al snel reageerde Hetty telefonisch. Na dit contact kwam ze spoedig met een gepast voorstel voor een coachingtraject. Ik kreeg bij zowel het telefonisch onderhoud als het voorstel een goed gevoel. Tijdens het intake gesprek werd alles nog verder vormgegeven en hierna ging het coachtingstraject van start. Echter nog voordat we startten met het traject, kreeg ik een burn out. Hierdoor werd mijn coachingsbehoefte volledig anders. Het originele plan werd grotendeels verlaten en we zijn ons gaan richten op mijn herstel. Hierbij hebben we vooral aandacht gehad voor de diepere achtergronden van het ontstaan van de burn out. Via meerdere cranio sacraal sessies ( = een diep gaande onderzoekende lichaamsgerichte methode) en gesprekken (o.a. met opstellingen) kwamen vele achtergronden los. Dit gaf weer input voor mijn originele coachingsvraag, die we niet uit het oog hadden verloren. In een aantal sessies zijn we hierop ingegaan. Haar aanpak heeft mij echt geholpen om mijn burn out te accepteren en eruit te komen. Door de gesprekken, lichaamgerichte methoden, opstellingen en oefeningen, heb ik veel van mijzelf geleerd en ben een sterker persoon geworden. Haar flexibiliteit om het originele plan te verlaten en ons te richten op mijn herstel, heb ik als zeer prettig ervaren. Inmiddels kan ik beter omgaan met stress, en zit ik veel beter in mijn vel. Als ik stress voel, denk ik nog steeds terug aan de sessies. Hierdoor kan ik het stressniveau beheersen en verlagen. Op het moment dat ik echt volledig hersteld ben, zal ik zeker weer met Hetty aan de slag gaan met mijn originele vraag : professionele ontwikkeling in het senior adviseur zijn.
Meer evenwicht en een goede balans
4,8 / 5 sterren - Na te zijn vastgelopen in de systemen en procedures van het basisonderwijs ben ik op zoek gegaan naar een loopbaancoach die me begeleidt in het richting geven van mijn loopbaan. Uitgangspunt voor mij was een minder rationele en meer gevoelsmatige benadering in de begeleiding. Hetty bood deze. Na de intake heb ik een aantal lichaamsgerichte sessies ondergaan en een familieopstelling. Deze beide onderdelen hebben veel impact op mij gehad, het voelde als “thuiskomen”. Er ontstond meer verbinding tussen hoofd en hart en inzicht in hoe hier bij te kunnen komen. De sessies hebben me meer evenwicht en een goede balans gegeven in de zoektocht in wie ik ben en wat ik kan. Deze basis fungeerde voor de volgende stap naar “wat ik wil”. Via een duidelijke lijn heeft Hetty me aan de hand genomen om dit traject tot een goed eind te brengen. Haar manier van werken heb ik als zeer prettig en bijzonder ervaren. Tijdens de bijeenkomsten was er sprake van wederzijds vertrouwen, oprechte aandacht en goede sfeer. Hetty leidt het proces volgens een duidelijke lijn, waarbij er altijd ruimte is voor omwegen. Ze houdt het doel goed in de gaten en treedt doortastend op waar dat nodig is om niet teveel af te dwalen. Ze is uitermate goed in observeren, kritisch waar nodig en haar integriteit is meer dan voelbaar. Je merkt aan alles dat Hetty heel veel ervaring heeft in het begeleiden en coachen van mensen.
Hetty’s sessies hebben mij meer inzicht en handvatten gegeven in verschillende onderhandelingssituaties.
4,7 / 5 sterren - Ik ben een civiel ingenieur en werk als projectmanager en business ontwikkelaar voor verschillende type opdrachtgevers. Te weten overheid, aannemers en industrie. In mijn rol als projectmanager en tendermanager zorg ik ook voor de business ontwikkeling en voor het binnenhalen van aanbestedingen. Door veranderingen in het speelveld zijn de dienstenopdrachten “design en construct” bij de aannemers terechtgekomen. Deze zijn nu opdrachtgevers geworden. Dat is een omkering van de vroegere gang van zaken, waarin de overheid de opdrachtgever was. Dit vraagt een omslag in de wijze waarop je vergadert en onderhandelt over een opdracht gezien de verschillende culturen en uitgangspunten bij een aannemersbedrijf en bij ingenieursbureau. Ook binnen aannemersbedrijven verschillen de culturen enorm, van meer familiair tot meer bureaucratisch. Ik merkte dat ik tijdens onderhandelingen mezelf niet was. Ik wilde tijdens de onderhandelingen graag meer mezelf zijn, meer zelfvertrouwen, en daarvoor wilde ik: - de achtergronden van mijn onderhandelstress, die ik ervaarde bij partijen die vanuit macht en soms destructief communiceerden, onderzoeken. Ik wilde tevens kijken hoe ik daar anders mee om zou kunnen gaan. - leren om de (non verbale) signalen vanuit de verschillende bedrijfsculturen van de ondernemers eerder op te pakken en daar adequaat mee om te gaan We zijn begonnen met het gewaarworden van mijn eigen lichaamssignalen als basis voor het leren gewaarworden van de signalen van de ander en als basis voor de vervolgstap: het onderzoeken van de achtergrond van mijn onderhandelstress. Vervolgens hebben we gekeken hoe ik anders met de situaties om kan gaan. Ook hebben we een krachtenveldanalyse van meerdere onderhandelingsgesprekken gedaan om meer inzicht te krijgen in de verschillende posities van de spelers in het krachtenveld en meer grip te krijgen op mijn eigen rol. Mijn ervaring met Hetty is heel positief. Hetty is een bijzonder fijn en integer mens om mee samen te werken. Op basis van de intake heeft Hetty een duidelijk plan van aanpak geformuleerd. Iets dat kenmerkend is voor Hetty. Aan de ene kant goed luisteren, goed analyseren en goed observeren en aan de andere kant het doel en de grote lijnen niet uit het oog verliezen. Regelmatig komt ze terug bij de kern van de hulpvraag en worden de opgedane ervaringen kort samengevat en in een breder kader gezet. Ze heeft de touwtjes strak in handen. Daarmee laat Hetty zien dat ze als professional ver boven de materie staat. Op haar terrein boezemt ze veel vertrouwen in. Ze lardeert oefeningen moeiteloos met theoretische kennis voor een goed fundament. Ze staat fier aan het roer van het coaching traject. Zowel de analytische fase en vervolgens het verbeterproces. Processen die ogenschijnlijk moeiteloos door elkaar lopen. Ben ik er wijzer van geworden? Een volmondig ja. Hetty’s sessies hebben mij meer inzicht en handvatten gegeven in verschillende onderhandelingssituaties. Meer inzicht tussen enerzijds voelen - “het onderbuik gevoel” - en anderzijds het beredeneren - “het verstand” - en hoe daar tussen te schakelen. Ik heb geleerd om daar meer bewust en gedoseerd mee om te gaan. Met name de combinatie van theorie en oefeningen hebben bij mij erg goed gewerkt. Hetty heeft mij geleerd de emotie “boos” een nieuwe plek te geven in mijn leven; zowel zakelijk als privé. Die kan ik nu goed ervaren en gedoseerd toepassen. Na 8 keer afgelopen jaar heb ik mijn doelen bereikt. Ik kijk uit naar komend jaar waarin ik Hetty 1 keer per kwartaal blijf ontmoeten voor mijn geestelijke voedsel.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Coaching is iets wat ik iedereen gun, zeker als je vastloopt in je werk. Na een management reorganisatie, waarin iedereen op zoek was naar wat er van hem/ haar verwacht werd, liep ik vast, ook al dacht ik zelf dat ik dit wel alleen op kon lossen. Op advies ben ik op zoek gegaan naar een coach. Hetty haar site sprak mij meteen aan door haar veelzijdigheid en het intakegesprek gaf meteen een goed gevoel. Tijdens het coachingtraject heeft Hetty verschillende werkvormen gebruikt. Deze werkvormen hebben mij inzicht gegeven in wie ik ben, met welk krachtenveld ik binnen mijn werk te maken heb en hoe ik hierop kan inspelen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik weer in mijn kracht ben gekomen en er meer rust is ontstaan binnen een dynamische werkomgeving. Hetty haar manier van werken is maatwerk in een plezierige, veilige en een prettige sfeer. Ze is respectvol, empathisch, heeft humor, het voelt goed, ze zet je in beweging en geeft energie. Een aanrader
Coaching
4,7 / 5 sterren - De afgelopen maanden heb ik een coachingstraject gevolgd bij Hetty. Dat is me erg goed bevallen. Hetty heeft mij in een aantal mooie sessies weer de kracht in mezelf laten inzien. Dat deed ze met verschillende manieren van werken, bijvoorbeeld opstellingen, gesprekken en lichaamswerk. Dat bracht bij mij een echte verandering teweeg op een dieper niveau. Ik heb veel aan de sessies gehad en merkte altijd direct verschil op mijn werk. Het is me, mede door de coaching van Hetty, gelukt de promotie te bereiken die ik wilde. De werkwijze van Hetty is zeer prettig en ze sloot goed aan bij mijn vraag. Ik kan haar zeer aanbevelen.
Coaching
4,7 / 5 sterren - In een periode waarin het zowel op het werk als privé erg druk en hectisch was heb ik een aantal coaching sessies van Hetty gehad. In een prettige en rustige omgeving hielp Hetty mij meer inzicht te krijgen in een aantal zaken. Dit heeft mij geholpen bij het maken van keuzes, stellen van prioriteiten en het loslaten van zaken. Haar manier van coaching heb ik als prettig, rustig en ondersteunend ervaren.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Inmiddels al zo’n 15 jaar is Hetty Broeders mijn coach. Met haar verken ik regelmatig de wegen die ik loop, mijn obstakels, valkuilen en zoekpunten onderweg, zowel privé als werkgewijs. Het is keer op keer een prettige en energiegevende wandeling. Hetty helpt gericht om steeds mijn zoekvraag boven tafel te krijgen en focust daarop. Daarnaast beschikt ze over een breed scala aan interventies. Die variëteit is haar enorme kracht. In haar werkwijze ervaar ik een diep respect voor het leven èn voor mij als cliënt. En niet onbelangrijk: we hebben samen ook veel, relativerend, plezier. Mijn levensmotto is: ‘Wegen ontstaan als je gaat lopen’. Ik wandel graag door, met Hetty als coach. En deel graag, met ieder die het wil horen: ze is mijn topper in coaching en begeleiding!
Coaching
4,7 / 5 sterren - In een aantal zeer prettige ontmoetingen heeft Hetty me geleerd om adequaat om te gaan met onbekende situaties. Ik heb geleerd om mijn kwaliteiten productief in te zetten, waardoor mijn gesprekken aan kracht winnen en oplossingsgerichter worden. De coaching van Hetty is systemisch, oplossingsgericht, pro-actief en vindt plaats in een prettige sfeer.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Afgelopen jaren waren er veel spanningen in het krachtenveld van mijn werkomgeving als manager in de GGZ. Om de weg hierin te vinden en om mijn kracht goed te kunnen gebruiken, heb ik contact met Hetty Broeders opgenomen. Ik heb op verschillende manieren janse&broeders leren kennen, zoals door een organisatieopstelling, management- en teambegeleiding en personal coaching. Voor mij betekende de begeleiding, zien wat er invloed kan hebben, loslaten en energie vrij maken. Kernmerken voor de kwaliteit van begeleiding waren: snel zicht krijgen op complexe situaties, diepgang, ervaring en respect. Ik had niet verwacht hoe mijn eigen verbeterde balans doorwerkt en welke ontwikkeling ik neem. De coaching was doelgericht en verbindend tussen de grote systemen binnen mijn werk en mijn eigen persoonlijke ervaringen. Hetty Broeders heeft hierbij een groot spectrum van methodieken die zij passend kan inzetten. Haar humor, haar empathie en groot hart zorgden er voor dat ik snel in beweging kwam in mijn ontwikkeling.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Wat heb je bereikt met de coaching? Meer zicht op de achtergronden van mijn gedrag gekregen en daardoor tools gekregen om vanuit bewustwording mijn gedrag te veranderen. Daardoor ben ik nu meer bereikbaar voor medewerkers, transparanter in het contact en durf ik de regie te leggen bij de teams. Wat vond je (specifiek) van de werkwijze? Persoonlijk en indringend waardoor ik de door mijzelf opgeworpen obstakels niet uit de weg kon gaan. Respectvol in het omgaan met grenzen, maar ook confronterend. Wat vond je (specifiek) van mijn begeleiding? Prettig, uitnodigend, doortastend en veilig. Tevens ook resultaat gericht. Doen we de dingen die we hebben afgesproken.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb de coaching als prettig en ondersteunend ervaren. Ik heb meer over mijzelf geleerd, over mijn jeugd, welke invloed dit heeft op mijn manier van leven en werken. Ik vond met name de organisatieopstellingen verhelderend, waarbij de onderlinge verhoudingen in beeld werden gebracht. Ik kreeg van de gesprekken een boost van energie om dingen te willen veranderen in onze organisatie.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Hoewel ik mijn werk altijd als inspirerend heb ervaren, was ik de afgelopen jaren altijd moe en het lukte mij niet om het rustiger aan te doen. Om deze reden heb ik contact gezocht met Hetty voor coaching. Samen met Hetty, middels gesprekken en lichaamswerk, hebben we de oorzaken van mijn vermoeidheid ontrafeld. Dit proces voelde als een reis die niet altijd gemakkelijk was. Hetty was hierbij als mijn gids en samen met haar respectvolle en ondersteunende begeleiding, heb ik deze reis af kunnen maken en sta ik nu steviger en energieker in mijn werk. Ik heb nieuwe inspiratie kunnen vinden in het werk dat ik al deed, en weet weer welke kant ik op wil groeien.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik was(en ben) enthousiast over jouw aanpak waardoor ik mezelf beter leerde kennen Gaandeweg lukt het me steeds beter om dat te benutten. Zowel thuis als in het werk. Door mij te laten zien wat de effecten zijn van 'te veel ballen in de lucht houden', weet ik nu veel beter mijn prioriteiten te stellen en daar ook naar te handelen. Dat geeft rust en veel meer plezier in m'n bezigheden. M'n jongste zoon zei gisteravond nog: ‘Het is dit jaar veel fijner dan vorig jaar want toen waren we allemaal te negatief'
Coaching
4,7 / 5 sterren - Na 4 veranderingen in mijn werk in 4 jaar tijd waren mijn werkplezier, flexibiltiteit en competenties in het gedrang gekomen. Hetty stimuleerde me dringend doch vriendelijk om de coachtijd functioneel te gebruiken. Ze nodigde me uit om mijn aandacht op hoofdzaken te richten i.p.v. te verzanden in bijzaken. Zij was zorgvuldig in afstand-nabijheid en respectvol en sensitief ten aanzien van mijn grenzen. Dit gaf veiligheid en vertrouwen Door haar sturing op eigen verantwoordelijkheid en begrenzing, ben ik weer op eigen benen gaan staan. Ze heeft me geholpen om zicht te krijgen op mijn knelpunten en regie te nemen. Ik ben mijn competenties helder gaan zien, waardoor ik een keuze kon maken voor een vervolg werktraject, wat goed bij mij en mijn professionele ontwikkeling past'
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb met Hetty gewerkt tijdens een congres, waar ik moderator was bij haar workshop. Ik had vanaf het begin een open en direct contact met haar. Hetty was zeer toegankelijk en open voor ideeën waardoor we al snel in co-creatie kwamen tot een programma. Ze schuwt het experiment niet, waarmee er leerzame momenten kunnen ontstaan, zowel in de voorbereiding als ter plekke in de workshop. Daarbij is ze helder in haar wensen en mogelijkheden en neemt ze de leiding die past bij haar rol en wat er nodig is in het moment. Ze laat ook ruimte voor anderen en dingen die kunnen ontstaan ter plekke. Ze stemt daar steeds op af waardoor er balans blijft. Hetty is professioneel en baseert zich op kennis, kunde en gebruikt tevens haar heldere intuïtie. Mooie combinatie!
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik volgde twee workshops familieopstellingen bij Hetty. Daardoor ben ik mij beter bewust van de dynamieken van mijn familie en mijzelf, die mij ongemerkt dwars zaten. Dat gaf me 'lucht'. Hetty doet het geweldig: zorgvuldig, doortastend, geduldig, creatief, vakkundig en dichtbij. J.van der Z., organisatieadviseur, trainer en coach
Coaching
4,7 / 5 sterren - Hetty heb ik vele malen aan het werk gezien als opstellingen begeleider. Haar integriteit, grote deskundigheid en warme invoelende persoonlijkheid maakten keer op keer indruk op mij. Of ik nu mijn eigen opstelling deed of als representant weer werd uitgenodigd. Elke keer weer werd in een opstelling duidelijk waar het in essentie om gaat. Ik beveel Hetty daarom van harte aan, aan een ieder die op een wezenlijke manier echt met zichzelf aan de slag wil. H. D.
Coaching
4,7 / 5 sterren - Hetty Broeders ken ik als een krachtige en tevens zachte persoonlijkheid die weet waar ze het over heeft, een collega en vakvrouw op het gebied van Coaching en Craniosacraalbehandelingen. Met Hetty heb ik samen een aantal zogenaamde 4-hands behandelingen gedaan en ervaren hoe mooi en effectief samenwerking kan zijn op dit niveau, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten. Daarnaast is zij zeer ervaren in Familieopstellingen. Zelf ben ik regelmatig representant in een opstelling. Haar vakmanschap hierin en haar invoelend vermogen maken deze dagen steeds weer tot een onvergetelijke belevenis. Kortom, een mooi en veelzijdig mens!
Coaching
4,7 / 5 sterren - Ik heb contact met je gezocht omdat jouw behandelmethode mij aansprak. Na het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst moest ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.  We hebben in meerdere sessies onderzocht wat mijn ware ik is en wat ik belangrijk vind in het leven. Soms totaal buiten mijn comfortzone, maar altijd leerzaam en genoeg stof tot nadenken. We hebben alles afgepeld, en zijn tot de conclusie gekomen dat ik positief in het leven sta, en zeker klaar ben voor een nieuwe uitdaging. Inmiddels ben ik al weer twee maanden aan mijn nieuwe uitdaging begonnen en neem ik de sessies bij jou als een positieve ervaring in mijn rugzak mee.