Sneller en meer resultaat bij een coach die niet alleen praat (3)

5 stappen tot echte verandering in je loopbaan

Praten over zaken die lekker lopen en die je dwars zitten, geven lucht aan wat er allemaal in je hoofd afspeelt. Dat heeft een bevrijdende werking en werkt vaak ook verhelderend. Al pratend orden je en kan je nieuwe inzichten krijgen.

 

Praten is niet genoeg

Alle professionals, directeuren, managers en ondernemers die bij mij met coachvragen komen, zijn allemaal zeer intelligent, hebben een ruime mate aan zelfkennis en zelfreflexief vermogen. En toch kunnen ze zelf niet uit hun vraagstukken komen. Hoe zeer ze er ook over nagedacht en gesproken hebben. Of zelfs al bij ondernemers-strategen of andere “praat”coaches zijn geweest.

 

Wat werkt dan wel?

Ervaringsgerichte methodes! Dat betekent dat je naast praten ook gaat ervaren wat er nou precies aan de hand is waardoor je doet zoals je doet. Door te gaan ervaren, voelen en zien, krijg je helderheid in de achtergronden van jouw manier van doen, krijg je begrip voor jezelf, word je milder naar jezelf t.a.v. het voor jou zo hinderlijke gedrag. Veelal komt de beweging tot verandering in je voelen en doen en laten daarna als vanzelf.

 

5 stappen tot echte verandering

1) Eerst onderzoeken of het met intrapersoonlijke zaken te maken heeft in relatie tot belangrijke anderen vanuit jouw geschiedenis, wat je bijvoorbeeld met een diepgaande lichaamsgerichte werkwijze kan onderzoeken. Ik doe dat met behulp van somato emotional release, een methode ontwikkeld vanuit de cranio sacraal therapie (zie blog: https://www.hettybroederscoaching.nl/2017/06/20/meer-resultaat-bij-een-coach-die-niet-alleen-praat/) .

2) en 3) Doch vaak blijken er ook nog andere zaken onder de oppervlakte te spelen vanuit de familiegeschiedenis. Dan kan een familieopstelling of familie-werkopstelling een efficiënte volgende stap zijn.  Zie hiervoor mijn vorige artikel: https://www.hettybroederscoaching.nl/2018/09/15/coaching-ondernemers-professionals-meer-resultaat/). Daarin vertel ik hoe familiedynamieken een beperkende invloed kunnen blijven uitoefenen op je werk zonder dat je dat in de gaten hebt. Wel merk je bijvoorbeeld dat je niet verder komt in je werk alsof je op je plek gehouden wordt, of dat je juist te snel te grote stappen neemt en een onrust ervaart in je eigen ondernemerschap of dat je ondanks je harde werken als ondernemer niet de bijpassende verdiensten ontvangt.

4) Een vierde stap is te kijken of en hoe je functioneren door de organisatie waar je in werkt, wordt beïnvloed. Al ben je nog zo een talentvolle manager, als de organisatiedynamiek tegen zit, heb je geen schijn van kans. Ook een organisatie is een systeem waarin de principes, die families ordenen en in balans houden, werken. Lees daarover in mijn volgende artikel meer.

5) Doe een loopbaanopstelling.

 

Als een addertje onder het gras je bij de poot pakt

In je hele loopbaan heb je vele ervaringen opgedaan. Dat begint al bij je opleiding(en). Mooie ervaringen zoals bijzondere ondersteuning door een docent of hoogleraar, succes met je onderzoek, het halen van je diploma, inspiratie door je moeder, enorme kennis die je op hebt kunnen doen in je eerste baan omdat je leidinggevende je veel vertrouwen gaf, ontwikkeling in je derde baan omdat je oudere, ondersteunende collega’s met veel kennis had, etc. Maar ook minder prettige ervaringen zoals onheuse bejegening door een docent, de prestigedruk van je ouders, het zakken voor je examen, het ziek worden in je eerste baan door onverkwikkelijke situaties op de werkvloer, conflicten met een bepaalde collega, ontslag door de werkgever, noem maar op wat er allemaal mogelijk is.

Iedereen heeft wel een lijst aan positieve en negatieve ervaringen.

Nu kan het zijn dat tijdens je loopbaan er nog steeds situaties onbewust doorwerken op je ontwikkeling in je werk. Situaties die niet voldoende erkenning hebben gekregen en je als een addertje onder het gras nog bij de poot pakken waardoor je bijvoorbeeld moeilijk je volgende stap kan zetten, je belemmeren in een keuze, energie van je vragen en vermoeien, angst geven in bepaalde situaties etc.

Erkenning van wat is , ook het ingrijpende, bijzondere en mooie, en voorkoming van buitensluiting, zijn heel belangrijk voor een gezonde groei en ontwikkeling in je loopbaan en werk.

Tijdens een loopbaanopstelling* kan je onderzoeken of er nog onaffe zaken vanuit je loopbaan een remmende invloed hebben op je loopbaanontwikkeling. Het is een mooie manier om alles te omarmen wat specifiek was, mooi en moeilijk. Zodat het je sterkt in de huidige werksituatie of in de stappen die je wilt gaan nemen.

 

Genoeg gepraat!

Heb jij ook genoeg gepraat en wil je ervaren om echt patronen te kunnen doorbreken? Je bent van harte welkom. In de personal en loopbaancoachingtrajecten die ik begeleid, bekijk ik altijd of een opstelling en welke opstellingsvorm(en) zinvol zou(den) zijn om te doen.

Ben je benieuwd of er ook bij jouw in je loopbaan zaken nog afgerond dienen te worden?

Neem dan contact met mij op en onderzoeken we of een loopbaanopstelling voor jou de eerste juiste stap is om te zetten.

Wil je meer weten over mijn achtergrond als opsteller en welke opstellingen ik kan begeleiden? Kijk dan op: http://www.hettybroederscoaching.nl/personal-coaching-voor-professionals/systemische-opstellingen/

 

*Familieopstelling\organisatieopstelling\loopbaanopstelling: Een opstelling is een methode waarbij je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- en/of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt. De klant stelt samen met de begeleider vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Vervolgens kiest de klant mensen (zogenaamde representanten) uit de aanwezige deelnemers (tijdens een workshop; in de coaching gebruiken we A4-tjes als representanten) om een vader, een moeder etc. te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar, naar een innerlijk beeld dat de klant daarvan heeft. De begeleider begeleidt de opstelling tot er helderheid in de vraag en/of rust is gekomen. Een loopbaanopstelling heeft een vaste structuur en werkt ook met belangrijke elementen en personen uit de loopbaan van de klant die in de ruimte opgesteld worden (in de coaching gebruiken we A4-tjes als representanten waar ik als coach dan steeds op ga staan om de representerende waarnemingen te ervaren en door te geven)

Een opstelling geeft diep inzicht en werkt langere tijd door. Het begeleiden vraagt veel ervaring en kennis.